Jaungyde
Forsamlingshus
Nær Ry - festlokale - koncertsted

 

Huset udlejes til meget fornuftig pris og incl.rengøring. 

Ring til udlejer og få en snak om pris og muligheder.

 

Lejen omfatter:

 • forsamlingshuset med inventar og service ( som ikke må fjernes fra huset )
 • rimeligt forbrug af el, vand, varme, gas, toiletpapir, håndklæder, køkkenrulle, kaffefiltre, viskestykker, karklude, gulvklude og rengøringsmidler.
 • parkeringsplads
 • Ikke over-etagen og denne skal være aflåst i lejeperioden. Ikke øvrige rum i huset som er aflåst

 

Lejeren har pligt til:

 • at være til stede ved arrangementets afholdelse og at aflevere faciliteterne i samme fysiske stand som ved modtagelse, dette gælder også hjertestarter.
 • at meddele og erstatte skader, som er sket i lejeperioden. Det være sig skader som lejer eller dennes gæster forvolder i / på forsamlingshuset og inventar, samt skade på privat ejendom tilhørende naboer eller andre beboere i byen    
   
 • Større erstatninger betales af lejer ved aflevering af huset, der opkræves yderligere depositum. Skader udbedres af fagfolk som udlejer booker. Er skadevolder lejers gæst, må lejer selv efterfølgende afregne med denne.
 • at henvende sig til udlejer/best.medl. inden evt. servicefolk  ( feks. elektrikker ) tilkaldes.  Ellers hæfter lejer for regningen. 
  ( Tlf.nr. til bestyrelsen står i bekræftelsen om lejemålet )
 • at betale for yderligere rengøring, hvis pulverbrandslukker anvendes, eller anvisning i folder ikke er fulgt
 • at betale minimum grundlejebeløbet, hvis lejer, efter at have underskrevet lejekontrakt, aflyser festen pga. vejrforhold, sygdom, dødsfald eller lignende.
 • at være ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser / anmeldelser der knytter sig til lejerens arrangement
 • IKKE at spille musik for åbne vinduer / døre, samt begrænse ophold uden for huset efter kl. 24                                                                                                         
 • at rette sig efter ordensregler som står i den folder som er udleveret
 • at betale beløbet der står på lejekontrakten ved modtagelse af nøgle   Betales kontant ved afhentning af nøgle..
 • at betale for ituslået service og andet ødelagt inventar

Rengøring og behandling af affald foretages i henhold til ovennævnte folder. Bla. skal lejer sélv bortskaffe affald, der ikke kan være i affaldsbeholder, ved forsamlingshuset.

 

Husets legetøj kan indeholde små dele - leg er på lejers ansvar.


 

Jaungyde Forsamlingshus      Ravnsøvej 51      8680 Ry        

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk