Jaungyde
Forsamlingshus
Nær Ry - festlokale - koncertsted

 

Affaldsbehandling

Affald skal sorteres.

Pap/Papir og emballageaffald, skal lejer selv bortskaffe i egne beholdere til den type affald

Forsamlingshusets beholder til restaffald må max fyldes halvt.
Lejer skal selv bortskaffe ekstra restaffald

 

Se her hvordan du sorterer dit affald til pap/papir - emballageaffald og restaffaldsbeholderne

http://www.renosyd.dk/affald-vi-henter/indsamlingsordninger/

Husk selv at medbringe sække til det.

Sækkemærker til ekstra sække, til afhentning i Reno Syds område, kan købes her 

https://renosyd.dk/affald-vi-henter/indsamlingsordninger/koeb-kode-til-ekstra-saek-med-restaffald/

     Ekstra affaldssække må ikke sættes ud natten over, katte og hunde vil ødelægge og sprede !

 

Duge

Vi udlejer ikke duge.

 

Fyrværkeri

Er ikke tilladt i byen ifølge fyrværkerilovens betingelser.

 

Inkluderet i lejen

Toiletpapir og håndklæder
Køkkenrulle og kaffefiltre
Rengøringsmidler, masser af viskestykker,
gulv- og karklude
4 flag til udendørs flagstænger, ved indgang og flagportal på parkeringsplads

 

Internetforbindelse

Der er ikke internetforbindelse i huset.

 

Kraftstik

På scenen er et 16 Amp./ 380 Volt  kraftstik.

Kabler skal du selv medbringe.

 

 

Mobilforbindelse

Mobildækning afhænger af hvilken tlf og udbyder du har.

Der kommer ofte tilstrækkelig dækning hvis du lige står under en lygtepæl et øjeblik !

Husets telefon har nr 86 89 18 32
Indadgående opkald går på tlf.svarer efter 4. ring

 

 

Musikanlæg

Der er ikke anlæg i huset.

 

 

Æresport

Fordøren har murmål 110 x 218
Der er bindekroge på ca målet 130 x 238 i de 4 hjørner.
Lader man æresporten gå ned af trappe og rampe,
er trappen ca 160 og rampen ca 270 cm.
Brug venligst kun de bindekroge, der i forvejen er i muren !

 

Rygepolitik

Vi er underlagt Skanderborg Kommunes rygepolitik som er følgende;

 

1. Skanderborg Kommune er en røgfri arbejdsplads

Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser.

Ved arbejdspladser forstås såvel bygninger som køretøjer. Ledelsen på en arbejdsplads har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind overfor medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken. Overtrædelse af rygepolitikken kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.


2. Rygning er alene tilladt i det fri

Rygning i det fri skal begrænses og foregå i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for udførelsen af det daglige arbejde.

Ledelsen kan anvise passende områder for rygning i det fri.


3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn - heller ikke i det fri

Medarbejdere, der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller, og børn er tillige særligt sårbare overfor passiv rygning. Rygning i samvær med børn er derfor ikke tilladt.

Dette gælder dels i de kommunale lokaler, dels på udflugter, lejrskoler mv. Det gælder såvel indendørs som udendørs.

Kommunale lokaler, hvor børn og unge opholder sig, skal være konsekvent og totalt røgfri miljøer.


4. Hensyn til kommunens personale ved udførelse af arbejde i private hjem m.v.

På nogle arbejdssteder vil der være situationer, hvor brugerne ryger, og den røgfri arbejdsplads ikke kan garanteres fuldt ud for de ansatte.

Det gælder ved arbejde på ældrecentre, sociale institutioner og væresteder, hvor folk bor og færdes, samt hvor kommunale service- og tjenesteydelser udføres i private hjem hos rygere. I forbindelse med visitation over for brugerne skal pointeres, at man forventer, at borgeren ikke ryger, mens arbejdet udføres. Endvidere bør det ikke være tilladt for medarbejderen at ryge i borgernes hjem. Den enkelte leder er i samråd med det lokale MEDudvalg ansvarlig for rygepolitikken på den enkelte arbejdsplads.

 

5. Rygepolitikken gælder i alle kommunens lokaler

Selskabs- og kursuslokaler samt andre lokaler, der udlånes/ udlejes til borgernes aktiviteter, er også omfattet af nærværende rygepolitik.

Lokaliteter, hvor Skanderborg Kommune yder tilskud, forventes at fastsætte retningslinier for rygning, der understøtter kommunens målsætning om fremme af ikke-ryger kulturen.


6. Konklusion

Samlet sikrer rygepolitikken, at i alle lokaler, der ejes, lejes og hvor der ydes tilskud af Skanderborg Kommune, bliver ingen ansatte udsat for passiv rygning.

Det eneste sted er borgerens eget hjem, hvor det forventes, at borgeren ikke ryger, mens den ansatte arbejder.

 

7. Medarbejderne i kommunen tilbydes rygeafvænning

CVR 85518518   Jaungyde Forsamlingshus Ravnsøvej 51 8680 Ry   jaungydeforsamlingshus@gmail.com   86891832

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk